โรคในนาข้าว กับ ชาวนา

สุจินต์ จันทรสอาด

อย่างเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำๆ...กบมันก็ร้องงึมงำ...ระงมไปทั่วท้องนา...

นาดีๆ ต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดี..ข้าวปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นา..เก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคา..เสียที่นาฟรีๆ.....

อย่าเหมือนน้ำค้าง พราวพร่างใบพฤกษ์...พอยามดึกเหมือนดังจะดื่มกินได้....พอรุ่งสางก็จางหายไป....

                ผมขึ้นต้นด้วยบทเพลงเก่าๆเหล่านี้ มิใช่จะชวนท่านให้รำลึกถึงความหลังครั้งยังวัยรุ่นที่อยู่ในยุคที่เพลงทั้งสองฮิตติดอันดับแต่อย่างใด เพียงแต่จะชี้ชวนให้ท่านเห็นว่า ศิลปภาษาในบทเพลงนั้น ได้สะท้อนธรรมชาติที่ดำรงอยู่อย่างเป็นรูปธรรม และด้วยธรรมชาตินี้แหละ ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อมที่ต้นข้าวในนาต้องเผชิญ ตั้งแต่งอกออกจากเมล็ด ไปจนถึงผลิตเมล็ดเพื่อให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยว

                เดือนหก ตามปฏิทินทางจันทรคติ ก็ประมาณเดือนมิถุนายน หรือเข้าสู่หน้าฝน ที่ชาวนาจะเริ่มทำนาปลูกข้าวตามฤดูกาล ชาวนาก็จะเลือกพันธุ์ข้าวปลูกที่คิดว่าเป็นพันธุ์ดีมีราคา ถ้าเลือกพันธุ์ผิด ก็อาจจะเสียพื้นที่นา ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังสะท้อนออกมาในบทเพลงลูกทุ่ง ระหว่างที่ข้าวกำลังเจริญเติบโตนั้น อากาศในตอนกลางวันก็ร้อนเพราะมีแดด และมีความชื้นสูงตลอดเวลาเพราะเป็นหน้าฝน ทั้งร้อนทั้งชื้น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นปัญหาโรคพืชก็ชอบ เจริญเติบโตได้ดี

                 จากที่เคยทำนาครั้งเดียวในหน้าฝน ปัจจุบัน มีการทำนาทั้งปี เพราะมีพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ทุกฤดู หน้าหนาว หรือช่วงปลายปี ก็มีการทำนารุ่นที่สอง แม้ว่าฝนจะลดลง แต่อากาศอย่างในเมืองไทย ก็ยังกล่าวได้ว่า ร้อนชื้นอยู่ดี กลางวันมีแดด กลางคืนมีน้ำค้าง ดังบทเพลงที่ว่า ยามดึกมีน้ำค้างพร่างพรม เหมือนดังจะดื่มกินได้

                สรุปก็คือว่า อากาศนั้น เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคพืชได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูที่มีการปลูกข้าว ชาวนาจึงต้องเจอกับปัญหาข้าวเป็นโรค ผลผลิตเสียหายได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน กอปรกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกนั้น เป็นพันธุ์ดีหรือไม่ ก็ยังเป็นปัญหา เพราะพันธุ์ข้าวโดยทั่วไปที่ชาวนาใช้ปลูกนั้น อาจจะมาจากการเก็บเมล็ดจากแปลงนาของชาวนาเอง หรือซื้อจากเพื่อนบ้านที่ปลูกข้าวเพื่อขายเป็นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทั้งสองกรณี ไม่มีการรับรองคุณภาพ (uncertified seeds) อาจจะมีเชื้อโรคติดไปกับเมล็ดพันธุ์ เพราะเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียหลายชนิดจะติดไปกับเมล็ด (seed borne) แล้วถ่ายทอดไปสู่ต้นข้าว อีกทั้งพันธุ์ข้าวที่บอกว่าต้านทานต่อโรคนั้น ก็ยังสงสัยว่าต้านทานได้จริงหรือเปล่า เพราะโดยธรรมชาติ เชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย นั้นมีสายพันธุ์ เผ่าพันธุ์ (strains, races) อยู่หลากหลาย สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา สายพันธุ์เหล่านั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น การศึกษาด้านสายพันธุ์ของเชื้อโรคแทบจะไม่มีรายงานเลย พันธุ์ที่เคยบอกว่าต้านทาน ก็อาจจะกลายเป็นอ่อนแอต่อโรคได้ ถ้าสายพันธุ์ของเชื้อโรคนั้นเปลี่ยนไป เมื่อพันธุ์ข้าวยังคงเดิมและปลูกติดต่อกันมาเนิ่นนานหลายปี ดังนั้น โอกาสที่ข้าวจะเกิดโรคจึงมีได้ตลอดเวลาและเชื้อโรคก็ซับซ้อน (Complex of pathogens)

                เมื่อปัญหาโรคข้าวในนามีมากขึ้นๆ ชนิดของโรคก็ซับซ้อนมากขึ้นๆ มีทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย (ดังรูปที่ 1-6) นี่เป็นปัญหาเบื้องต้น ที่นักส่งเสริมการเกษตร พนักงานขายของบริษัทเคมีเกษตร จะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนที่จะทำการส่งเสริมหรือแนะนำให้ชาวนาใช้สารเคมีเพื่อป้องกันกำจัดโรค การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง เท่านั้น จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จในการป้องกันกำจัดโรคได้

                จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคในนาข้าวของผมและทีมงานฝ่ายวิชาการของ บริษัท ลัดดา จำกัด ในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา มีข้อสังเกตุว่า โรคบางชนิดที่ไม่ค่อยเป็นปัญหากับชาวนามาก่อน ก็กลับพบว่ามีการระบาดมากขึ้นและมีความรุนแรงของโรคมากขึ้นๆ ได้แก่

รูปที่ 1 โรคใบจุดสีน้ำตาล [Brown spot disease: เกิดจากเชื้อราBiporalis oryzae (Heminthosporium oryzae)]

รูปที่ 2 โรคใบขีดสีน้ำตาล [Narrow brown spot disease: เกิดจากเชื้อรา Cercospora oryzae]
รูปที่ 3 โรคใหม้ [Rice blast disease: เกิดจากเชื้อรา Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea)]
รูปที่ 4 โรคใหม้ที่คอรวง(Neck blast: เกิดจากเชื้อราMagnaporthe grisea)
รูปที่ 5 โรคขอบใบแห้ง [Bacterial leaf blight: เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae]
รูปที่ 6 โรคใบขีดโปร่งแสง [Bacterial leaf steak: เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzicola ]
            

                โรคใบจุดสีน้ำตาลและโรคใบขีดสีน้ำตาล เป็นโรคที่เกิดเชื้อรา อาการของโรคเกิดที่ใบข้าวซึ่งแผลของโรค ก็จะมีลักษณะดังรูปที่ 1-2 อาการมักไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักในอดีต ชาวนาจึงไม่คุ้นเคย นักวิชาการ (บางส่วน ?) ก็อาจจะเห็นว่าไม่สำคัญ (เพราะขาดการติดตาม?) แต่แท้ที่จริงแล้ว เชื้อราทั้ง 2 ชนิด คือ ต้นเหตุของโรคเมล็ดด่าง (Dirty panicle disease) ซึ่งนักโรคพืชวินิจฉัยว่า เกิดจากเชื้อราหลายชนิด (Complex of pathogens) โรคเมล็ดด่างนี้ ชาวนาคุ้นเคยมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ดังนั้น การใช้ยาของชาวนาจึงมุ่งไปที่การรักษารวงข้าว ซึ่งก็จะอยู่ในช่วงข้าวเริ่มออกรวงไปจนถึงข้าวติดเมล็ดแล้ว แต่มาระยะหลังๆ ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เกิดการระบาดของเชื้อราดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใบในระยะข้าวแตกกอไปจนถึงข้าวตั้งท้อง ก่อนข้าวออกรวง ชาวนาก็ไม่รู้ รอจนข้าวเสียหายมากเมื่อออกรวง แม้บางรายจะมีการพ่นยาในระยะก่อนข้าวออกรวงบ้าง แต่ก็มักจะเลือกยาไม่ค่อยถูก หรือใช้ยาตามที่เคยใช้ได้ผลบ้างหรือมักไม่ค่อยได้ผล ผลก็กลายเป็นว่า ต้นข้าวก็เสียหาย รวงก็ได้ไม่เต็มที่ มีเมล็ดด่างปนอยู่มากมาย สรุปสุดท้าย ชาวนาต้องเสียทั้งค่ายาและเสียทั้งผลผลิตข้าว

                 โรคขอบใบแห้งและโรคใบขีดโปร่งแสง (รูปที่ 5-6) มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา บางช่วงก็รุนแรง บางช่วงก็ไม่รุนแรง ซึ่งโรคทั้งสองชนิดนี้ เกิดจาดเชื้อแบคทีเรีย ยากำจัดเชื้อราทั่วไปจะใช้ไม่ได้ผล ต้องใช้ยากำจัดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะ แต่ชาวนา มักจะแยกไม่ออกว่า โรคชนิดไหนเกิดจากเชื้อรา ชนิดไหนเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซ้ำยากำจัดเชื้อแบคทีเรียก็หายากในท้องตลาด ชาวนาส่วนใหญ่ ก็จะใช้ยากำจัดเชื้อราที่เคยใช้ ผลผลิตก็เสียหายมากเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อแบคทีเรียปนอยู่กับเชื้อรา

                ปัจจุบันชาวนาปลูกข้าวกันตลอดปี อากาศในเขตร้อนชื้น เช่นประเทศไทย สภาวะอากาศตลอดทั้งปีไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก อุณหภูมิกลางคืนก็อยู่ระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส กลางวันก็อยู่ระหว่าง 30-35 องศาเซลเซียส ความชื้นระหว่าง 70-100% ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย เป็นอย่างดียิ่ง

                 ความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาของนักโรคพืชในปัจจุบันนั้น ลึกลงไปถึงระดับองค์ประกอบของยีนหรือดีเอ็นเอในเซลล์ของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียแต่ละชนิด แต่ละสายพันธุ์ (ซึ่งความรู้ระดับนี้ สามารถทำให้ทราบว่า เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย แต่ละชนิด แต่ละสายพันธุ์ มีปฏิกิริยาต่อพืชแต่ละชนิด แต่ละพันธุ์ อย่างไรด้วย และตัวเชื้อเองมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไร รวดเร็วแค่ไหน เป็นความรู้ในเชิงลึกทางวิชาการ ซึ่งอยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนี้ จึงจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดมากไปกว่านี้) ดังนั้น จึงต้องรู้ความหลายหลากของเชื้อโรค (Pathogenic variability) เพื่อจะอธิบายได้ว่า ทำไม ข้าวพันธุ์หนึ่ง ต้านทานโรคได้ในที่หนึ่ง แต่กลับอ่อนแอในอีกที่หนึ่ง หรือพันธุ์หนึ่งเคยต้านทานโรคหนึ่ง แต่ปัจจุบันกลับอ่อนแอ จากการศึกษาในหลายประเทศ พบว่า เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ์กรรม (Genetic change) ได้ตลอดเวลา ดังนั้น งานการศึกษาวิจัยพื้นฐานเหล่านี้ (Basic research) จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานวิจัยประยุกต์สำหรับการอารักขาพืช (Applied research for crop protection) การติดตามการเปลี่ยนแปลงของศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานวิจัยของกระทรวงเกษตรฯ และสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะจะทำให้เราสามารถวางแผนงานอารักขาพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                การป้องกันกำจัดโรคข้าวนั้น แม้ว่าจะมีด้วยกันหลายวิธีก็ตาม เช่น อาจจะเริ่มต้นด้วยการคัดสรรพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรคมาปลูก การใช้สารชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมี แต่ในทางปฏิบัติ ดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน พันธุ์ข้าวเกือบทุกพันธุ์ที่ชาวนาใช้ปลูกอยู่ในเวลานี้ ไม่มีพันธุ์ใดที่สามารถต้านทานโรคได้ในระดับที่ชาวนาพอใจ สารชีวภาพก็ไม่สามารถจะหาได้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา และที่พอจะหาได้ ก็ไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของชาวนา สุดท้ายชาวนาก็ต้องหันไปพึ่งสารเคมีป้องกันกำจัดโรค เพราะเป็นวิธีที่สามารถกำจัดโรคข้าวได้อย่างทันท่วงที เมื่อพบว่ามีการระบาดเกิดขึ้นในนา แม้กระนั้น การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชโดยทั่วไป มาเป็นเวลากว่า 40 ปีของชาวนา ก็พบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขและให้ความรู้แก่ชาวนา อยู่อีกหลายประการ

ประการแรก ชาวนายังไม่สามารถวินิจฉัยแยกแยะได้ว่า โรคไหนเกิดจากเชื้อรา โรคไหนเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อแยกไม่ได้ หรือหากพอจะแยกแยะกลุ่มของเชื้อโรคได้ แต่ชาวนาส่วนมากไม่ทราบว่า อาการหรือแผลของโรคแต่ละชนิด นั้นเกิดจากชนิดของเชื้อราที่ต่างกัน สารเคมีแต่ละชนิดอาจจะมีประสิทธิภาพต่อเชื้อราแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ชาวนาอาจใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งไปตามความเคยชินหรือตามคำโฆษณา ทำให้เกิดการใช้สารเคมีไม่ถูกต้องกับโรค เหมือนกับคำกล่าวที่ว่า “หมอวางยาไม่ถูกโรค” กว่าชาวนาจะรู้ ข้าวก็เสียหายไปจนเกินแก้

ประการที่สอง ชาวนามักฉีดพ่นด้วยอัตรายาที่ไม่ถูกต้อง ที่พบเห็นอยู่ประจำ คือ ใช้อัตราต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เรื่องนี้ เห็นทีจะไม่ใช่ความผิดของชาวนา เพราะฉลากจะเขียนว่า อัตราใช้ เช่น 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แต่อัตรานี้หมายถึง ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นชนิดสูบโยกสะพายหลัง โดยใช้น้ำ อัตรา 80 ลิตร ต่อไร่ ดังนั้น ปริมาณสารเคมีที่ต้องฉีดพ่นต่อไร่ จึงเท่ากับ 80 กรัม แต่รายละเอียดนี้ มิได้ระบุไว้ในฉลาก ข้อเท็จจริง ก็คือว่า ชาวนาส่วนใหญ่ หรือ เกือบไม่มีแล้วในภาคกลาง ที่ใช้เครื่องพ่นชนิดสูบโยกสพายหลัง หากแต่ใช้ เครื่องพ่นชนิดเครื่องยนต์สะพายหลัง (Mist blower) ซึ่งใช้น้ำประมาณ 40 ลิตร ต่อไร่ ชาวนาจึงใช้ปริมาณสารเคมีเพียง 40 กรัม ต่อไร่ ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราที่ควรจะเป็น เมื่อใช้อัตราต่ำกว่ากำหนด การควบคุมโรคไม่ได้ผล ชาวนาก็จะใช้วิธีพ่นให้บ่อยขึ้น หรืออาจจะเข้าใจว่าสารเคมีชนิดเดียวไม่เพียงพอ ต้องเอาสารเคมีหลายชนิดมาผสมกัน (Cocktail mixing) ซึ่งก็ไม่ทราบว่าชนิดใหนให้ประสิทธิภาพดี ในที่สุด ตลอดฤดูปลูกชาวนาก็ต้องใช้สารเคมีมากมาย จนนักวิชาการต่างพากันลงความเห็นว่า เกษตรกรไทย

มักใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น จนก่อให้เกิดปัญหาสารเคมีตกค้างมากบนผลผลิต สารเคมีทำลายสิ่งแวดล้อม ผู้ขายสารเคมี และเกษตรกร จึงกลายเป็นจำเลยของสังคม

ประการที่สาม เวลาที่เริ่มฉีดพ่นสารเคมียังไม่ค่อยเหมาะสม ชาวนามักจะตัดสินใจฉีดพ่นสารเคมีก็ต่อเมื่อเห็นอาการโรคบนต้นข้าวเป็นมากแล้ว ดังนั้น การควบคุมโรคจึงไม่ค่อยได้ผล หรือบางครั้งก็ไม่สามารถควบคุมโรคได้เลย เช่น ชาวนาต้องรักษาเมล็ดข้าวที่รวงไม่ให้เป็นโรคเมล็ดด่าง แต่ชาวนาจะไม่ฉีดพ่นสารเคมีกับใบที่เป็นโรคใบจุดสีน้ำตาลหรือใบขีดสีน้ำตาลในระยะข้าวแตกกอหรือข้าวเริ่มตั้งท้อง เพราะชาวนาไม่ทราบว่า เชื้อโรคทั้งสองชนิด คือ แหล่งเชื้อโรค (inoculum’s sources) ของโรคเมล็ดด่าง ชาวนาจะรอจนกระทั่งข้าวออกรวงแล้ว จึงเริ่มพ่นเพื่อรักษารวงข้าว อีกตัวอย่างหนึ่ง คือโรคใหม้ซึ่งเกิดได้ทั้งระยะข้าวแตกกอ ไปจนถึงระยะออกรวง การป้องกันโรคใหม้ จะต้องควบคุมโรคที่เกิดที่ใบข้าว (leaf blast) จึงจะป้องกันโรคใหม้ที่คอรวง (neck rot) ได้ผล เมื่อปล่อยให้โรคใหม้เกิดที่ใบ เชื้อราก็จะลุกลามมาที่รวง การใช้สารเคมีในระยะออกรวงแล้วจะไม่สามารถควบคุมโรคได้ การใช้สารเคมีในเวลาที่ไม่เหมาะสมนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ชาวนาขาดความรู้ ขาดข้อมูล ตามที่กล่าวในประการที่หนึ่งและประการที่สอง คือ ไม่รู้จักโรค วินิจฉัยไม่ถูก เลือกสารเคมีไม่ค่อยถูกต้อง (เพราะไม่รู้จักสารเคมีดีพอ) ส่งผลให้กำหนดระยะเวลาการใช้ไม่ค่อยเหมาะสม ซ้ำอัตราการใช้ก็ต่ำกว่าอัตราที่แนะนำ สุดท้าย การป้องกันกำจัดโรคก็ไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่คุ้มค่ากับการลงทุนใช้สารเคมี ความเสียหายต่อผลผลิตก็เกิดขึ้นในทุกฤดูการผลิต

                ความรุนแรงของเชื้อโรคและความซับซ้อนของการเกิดโรคในนาข้าว ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ดูจะเพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นไปได้หรือไม่ว่า เชื้อโรคมีความหลายหลาก (Pathogenic variability) มากขึ้น (รูปที่ 7) ทำให้พันธุ์ข้าวที่ชาวนานิยมปลูกไม่มีคุณสมบัติต้านทานเชื้อโรคอีกต่อไป

รูปที่ 7 การเกิดโรคหลายชนิดที่ซับซ้อน ทั้งเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย

                บริษัท ลัดดา จำกัด ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ จึงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนาและเกษตรกรไทย เท่าที่ความสามารถจะพึงมี แต่ “ลัดดา” ก็เป็นเพียงองค์กรเล็กๆของสังคม จะมุ่งมั่นพยายามสักเพียงใด กระแสก็คงมิมีพลังจะสั่นไหวให้ทุ่งนาพลิ้วไหวได้ดังหวัง หากความเห็นของผมในบทความนี้ จะมีส่วนช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานการเกษตร หันกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเอง แล้วเร่งรีบช่วยกันแก้ปัญาให้ชาวนา ฝันที่จะได้เห็นชาวนาไทย ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ไปตลอดกาล ก็คงจะเป็นจริง


***************************